Impacte ambiental

A continuació s'adjunta un recull de les treballs més destacats d'aquest àmbit realitzats durant els darrers anys:

Avaluació de projectes:

 • Linia soterrada MT - subministrament pous municipals Binifabini
 • Linia soterrada BT - subministrament pous municipals Son Ladico
 • Interconnexió xarxa aigua potable Coves Noves - Port d'Addaia
 • Extensió canalització aigua potable sector sudest Es Mercadal
 • Extensió canalització aigua potable a Cala Tirant
 • Aparcament públic "Pla de Ses Eres"
 • Aparcament públic i itineraris guiats al Cap de Cavalleria

 

Avaluació estratègica:

 • Modificació puntual de les NNSS de planejament des Mercadal per a la implantació d'un nou equipament docent

 

Auditoria ambiental d'obres:

 • Extensió canalització aigua potable sector sudest Es Mercadal
 • Aparcament públic i itineraris guiats al Cap de Cavalleria

 

Energia solar fotovoltaica

Autoconsum 60KW. Piscina Ciutadella (pendent licitació)
Autoconsum 60KW. Poliesportiu Mercadal
Aïllada 4 KW. Far de Cavalleria

Certificació energètica

El certificat d'eficiència energètica és un document que analitza el consum energètic d'un immoble i li atorga una qualificació,  segons una escala que va de la categoria més alta, la "A" (consum molt baix o gairebé nul) a la més baixa, la "G" (major consum energètic)

 

Amb la publicació del RD 235/2013, la posada a disposició dels compradors o arrendataris del certificat d'eficiència energètica de la totalitat d'un edifici, habitatge o local, segons correspongui, serà exigible pels contractes de compravenda o lloguer celebrats a partir de l'1 de juny de 2013.

Així, els compradors o llogaters poden tenir una idea aproximada de la despesa energètica del seu futur habitatge

 

L'obtenció del certificat d'eficiència energètica i el seu registre a la Direcció General d'Indústria, atorga al promotor o propietari, el dret d'utilització de l'etiqueta d'eficiència energètica, molt similar a la que ja estem acostumats a veure als electrodomèstics

L'etiqueta s'inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l'edifici, habitatge o local.

 

Els edificis públics tenen la obligació d'exhibir l'etiqueta d'eficiència energètica

 

Recàrrega vehicle elèctric

 • punt de recàrrega semi-ràpida. Fornells
 • punt de recàrrega semi-ràpida. Es Mercadal. Aparcament "Es Molí"
 • punt de recàrrega semi-ràpida. Es Mercadal. Poliesportiu

Biomassa

Projecte climatització piscina Es Mercadal. 300kW

(pendent de licitació)