Per a la millora de la ciutat s'han de projectar totes les infraestuctures de servei públic, com ara el sanejament, la recollida d'aigües pluvials, les canalitzacions de telecomunicacions, de gas, d'electricitat en baixa tensió i/o mitja tensió, el proveïment d'aigua potable, l'enllumenat públic, etc.

A més, la pavimentació, la jardineria, la senyalització i fins i tot el mobiliari urbà, marcarà el caràcter que es vol donar.

 

A continuació s'adjunta un recull de les obres més destacades executades els darrers anys.

 

Enllumenat públic i xarxa aigua potable. Platges de Fornells
Carrer Nou. Es Mercadal
Carrer Metge Camps. Es Mercadal
Carrer Escoles. Fornells
Enllumenat públic i xarxa fibra òptica. Son Parc (zona consolidada)
Aparcament "Pla de ses Eres"
Extensió xarxa aigua potable a Cala Tirant (en tràmit)
Carrer des Pujol. Fornells
Interconnexió xarxa aigua potable. Coves Noves- Port d'Addaia
Enllumenat públic. Plaça Esplanada. Es Castell
Enllumenat públic. Arenal d'en Castell
Carrer Verge del Toro. Es Mercadal
Carrer Lepant. Es Mercadal
Carrer de Baix. Es Mercadal